Bane- og vejkøretøjer

På denne side kan du finde ansøgningsdokumenterne:

  • Udvidede overensstemmelses erklæring (UOE) for bane- vejkøretøjer jf. bek.nr. 710 af 20/05/2020 § 15 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet. samt 
  • Rutekompatibilitetsattest (RKA) for jernbanekøretøjer. jf. BEK nr 710 af 20/05/2020 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.
 

Ansøgningsskemaer

Filnavn Download
Ansøgning om godkendelse af Bane- vejkøretøjer (UOE)
Ansøgning om Rutekompabilitetsattest for jernbanekøretøjer (RKA)