Bliv trafikleder i Banedanmark

hver dag styrer vores trafikledere over 45.000 afgange i hele landet og får en klimavenlig, kollektiv trafik til at flyde.

Som trafikleder i Banedanmark har du ansvaret for at styre togtrafikken sikkert og præcist, så passager- og godstog kommer frem til tiden. Du disponerer trafikken ved at sætte de rette signaler og guide togene ind og ud ad stationerne – lidt ligesom en stor kabale, der skal gå op.

Det, synes vi, er stort. Vil du være med?

Banedanmarks trafiklederuddannelse

Har du mod på at skifte spor, og kunne du tænke dig at overvåge og styre trafikken på den danske jernbane – så har vi uddannelsen og jobbet til dig. 

For at blive trafikleder skal du gennemføre Banedanmarks trafiklederuddannelse.

Vi er ikke optaget af din baggrund, men af dig og dine kompetencer. Du kan være postbud, pædagog eller pilot. Men du skal have mod på en spændende hverdag – hvor to dage aldrig er ens.

Du får du løn under uddannelsen og er garanteret gode kolleger og et spændende job midt i jernbanens hjerte.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelsen og jobbet

Praktikophold til trafikleder på Fjernbanen - Der er i tilrettelæggelsen af uddannelsens praktikophold desværre ikke mulighed for at tage højde for, hvor i landet du bor.

Praktikophold til trafikleder på Fjernbanen, Signalprogram (OR-F / ERTMS) Vest - foregår i Fredericia

Praktikophold til trafikleder på Fjernbanen, Signalprogram (OR-F / ERTMS) Øst - foregår i København
Nej, der er ingen krav til alder.

Nej, vi stiller ingen krav om uddannelse. Det vigtigste er, at du har de rette personlige kompetencer for at kunne være trafikleder samt at du er motiveret for at gennemføre uddannelsen. 

Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket, også når det brænder på. Når der er udfordringer i togdriften, skal du være nærværende, arbejde selvstændigt og træffe hurtige og velovervejede beslutninger, som du herefter handler på. Det er desuden afgørende for din succes i rollen, at du trives med at arbejde tæt sammen med dine kolleger i hverdagen.  

Du skal af hensyn til trafiksikkerheden tale forståeligt dansk, ligesom du også skal opfylde visse helbredskrav. I rekrutteringsforløbet vil der derfor blive foretaget en lægelig vurdering af hørelse, synssans, farvesans, sukkersyge mv. Hvis du vil vide mere om kravene, kan du læse mere på Trafikstyrelsens hjemmeside.  

Ja, hvis du består uddannelsen, er du garanteret fastansættelse som trafikleder.

Ja, du får løn under uddannelsen. Lønnen udgør cirka 26.000 kr. pr. måned, hvis du ansættes i hovedstaden og cirka 25.000 kr. pr. måned, hvis du ansættes i provinsen. Derudover kommer eventuel pension.

Lønnen som færdiguddannet trafikleder ligger på ca. 30.000 kr. pr. måned afhængig af dit tjenestested. Beløbene er cirkabeløb, da de indeholder et varierende tillæg. Bemærk at beløbene er eksklusiv pension.

Uddannelsen til trafikleder på S-banen: Cirka seks måneder. 

Uddannelsen til trafikleder Fjernbane: Cirka et år.
Flere forskellige anlægstyper og praktik i vores kommandoposter og fjernstyringscentraler rundt omkring i landet.

Uddannelsen til trafikleder Fjernbane Signalprogram OR-F / ERTMS (ny teknologi): Cirka fem måneder.
En anlægstype, et signalsystem og praktik på en lokation.  

 

Arbejdstiderne er som udgangspunkt fra kl. 06.00-14.00 (morgenvagt), kl. 14.00-22.00 (aftenvagt) og kl. 22.00-06.00 (nattevagt). Tiderne kan variere lidt de forskellige vagter og tjenestesteder imellem.
Teoriundervisningen foregår som hovedregel altid i dagtimerne og i hverdagene.

Du kan ikke være sikker på at komme i fast turskifte. Du vil modtage din arbejdsplan for den efterfølgende måned senest d. 25. i den foregående måned. Dvs. at du ved kun en måned frem, hvordan din arbejdsplan ser ud.

Hvad laver en trafikleder?

Banedanmarks trafikledere er hjertet af jernbanedriften. De har ansvaret for at overvåge og styre togtrafikken sikkert og præcist, så passagerer- og godstog på kommer frem til tiden. Hvis der opstår problemer i togtrafikken, skal trafiklederne gribe hurtigt ind og søge for, at trafikken afvikles bedst muligt - det kræver både overblik, ro og til tider is i maven. Det er altså trafiklederen, der træffer de vigtige beslutninger, der sikrer, at togene kører til tiden og med høj sikkerhed.

På en bane der aldrig sover arbejder en trafikleder både om dagen og om natten. Vi har tog på skinnerne 24 timer i døgnet alle årets 365 dage på tværs af hele Danmark.

Hvor arbejder trafiklederne henne?

Vores godt 400 trafikledere arbejder flere steder rundt om i landet enten på en af fjernstyringscentralerne, mindre kommandoposter rundt i landet, som styrer Fjernbanen eller på S-banen i København.

Fælles for alle vores trafikledere uanset hvor i landet de sidder, er, at de har gennemført vores trafiklederuddannelse. Uddannelsen er med andre ord adgangsbilletten til jobbet som trafikleder.

Læs mere om uddannelsen til trafikleder længere nede på siden.

Sådan bliver du trafikleder  

Har du det der skal til for at blive optaget på trafiklederuddannelsen? 

Vi kigger på dine personlige kompetencer og ikke på hvad du tidligere har lavet eller er uddannet som. Det er mindre vigtigt, så længe du brænder for et job, som du kan udvikle dig i og med. For at blive en god trafikleder er det afgørende, at du kan bevare overblikket - også når det brænder på.  

For at blive trafikleder skal du gennem vores rekrutteringsforløb, som varer ca. 6 måneder. Her vil vi teste dine faglige og personlige kompetencer for at sikre, at du netop har det der skal til. Hvad du tidligere har lavet eller er uddannet som, er mindre vigtigt, så længe du brænder for et job, som du kan udvikle dig i og med 

Rekrutteringsforløbet starter med, at du sender en ansøgning, når vi søger aspiranter til trafiklederuddannelsen. Du skal holde øje med vores ledige stillinger, hvor der vil komme et opslag op. Sideløbende vil vi afholde informationsmøder rundt omkring i landet. Vi udvælger derefter kandidater til 1. testdag. 

På 1. testdag bliver du testet i din talforståelse, regnefærdigheder, hukommelse, visuelle forståelse og stresstolerance. Testen er computer-baseret, og du skal sætte en dag af til det. For at gå videre til 2. testdag skal testen bestås. 

På 2. testdag skal du i samarbejde med andre kandidater samarbejde om en trafikøvelse, hvor I skal styre togtrafikken mellem tre små fiktive stationer. For at gå videre til samtalen skal testen bestås. 

Hvis du består begge tests, skal du til en jobsamtale, som tager udgangspunkt i en personlighedstest, som du udfylder online hjemmefra. Samtalen forventes at tage ca. samtalen.  

Hvis du bliver tilbudt ansættelse, skal du igennem en helbredsundersøgelse for at blive godkendt til jobbet. Du kan læse mere om undersøgelsen og kravene til dit helbred på Trafikstyrelsens hjemmeside.  

Bliv uddannet som trafikleder 

Banedanmark har fire forskellige trafiklederuddannelser:  

 • S-bane i København
 • Fjernbanen
 • Fjernbanen, Signalprogram (OR-F / ERTMS)

Fælles for uddannelserne er, at de veksler mellem praktik- og teoriophold, og at der er stopprøve og eksamen undervejs. Uddannelserne kræver alle en del hjemmearbejde – til gengæld er du garanteret et job som trafikleder efter bestået eksamen. 

Vi har stor erfaring i at uddanne trafikledere, så uanset hvilken uddannelse du vælger, er du i gode hænder hos os!

Læs om de fire forskellige uddannelser nedenfor.

LÆS OM DE FIRE FORSKELLIGE TRAFIKLEDERUDDANNELSER

 • Trafiklederaspiranter uddannes til at være trafikledere på S-banen i København
 • Uddannelsen varer seks måneder
 • Teoriopholdene foregår i dagstimerne i vores egne undervisningslokaler centralt i København
 • Praktikopholdene foregår på S-togsnettet, dog primært centralt i København. Under praktikopholdene arbejder du i treholdsskifte præcis ligesom de uddannede trafikledere, dvs. at du skal regne med nat- og weekendarbejde
 • Der er plads til 6 trafiklederaspiranter pr. hold
 • Vi starter cirka to hold om året
 • Trafiklederaspiranterne uddannes til at arbejde i vores trafikkontrolcentre i Fredericia og København
 • Uddannelsen varer cirka 5 måneder
 • Teoriophold foregår i trafiktårnene i Fredericia eller København (afhængigt af om der er søgt ind til Vest eller Øst Fjernbane)
 • Praktikophold foregår i vores trafikkontrolcentre i Fredericia eller København, alt efter ansættelsessted. Under praktikopholdene arbejder du i treholdsskifte præcis ligesom de uddannede trafikledere, dvs. at du skal regne med nat- og weekendarbejde
 • Der er plads til op til 8 trafiklederaspiranter pr. hold 
 • Vi starter cirka to hold om året, i henholdsvis Fredericia og København
 • Trafiklederaspiranterne uddannes til at arbejde på vores fjernstyringscentraler på Fjernbanen, fx i Roskilde, Aarhus, Fredericia eller Herning
 • Uddannelsen varer cirka 11 måneder
 • Teoriopholdene foregår i dagstimerne i vores egne undervisningslokaler i Fredericia eller København
 • Praktikopholdene foregår i vores kommandoposter og fjernstyringscentraler rundt i landet.  Under praktikopholdene arbejder du i treholdsskifte præcis ligesom de uddannede trafikledere, dvs. at du udover en del rejsetid og tid væk hjemmefra skal regne med nat- og weekendarbejde
 • Der er plads til 12 trafiklederaspiranter pr. hold 
 • Vi starter cirka to hold om året