Trafikcirkulærer

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. TC 05-2020 S-banen. Kortvarige sporspærringer 01.04.2020 31.03.2021
B. TC 06-2020 Automatisk sikrede overkørsler. Betjening for standsende tog 30.03.2020 31.03.2021
C. TC 09-2020 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund) 01.04.2020 31.03.2021
D. TC 11-2020 S-banen (TIB-strækninger 810-880). Storminstruks 01.04.2020 31.03.2021
E. TC 12-2020 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer 01.04.2020 31.03.2021
F. TC 13-2020 Trafikkontrolcenter S-bane, fjernstyringsinstruks (XCTC) 01.06.2020 31.03.2021
G. TC 14-2020 S-banen (TIB-strækning 800), ændret togrækkefølge (XCTC) 01.06.2020 31.03.2021
H. TC 15-2020 S-banen (TIB 800), retningslinjer for "rustkørsel" (XCTC) 01.06.2020 31.03.2021
I. TC 18-2020 Vigerslev-Ringsted. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 23.04.2020 22.04.2021
J. TC 19-2020 Førerrumstilladelser udstedt af Banedanmark 01.05.2020 30.04.2021
K. TC 20-2020 Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Registrering og behandling 01.06.2020 31.05.2021
L. TC 22-2020 Øresundsbro Konsortiet, procedurer 01.06.2020 31.03.2021
M. TC 24-2020 TIB 7. Østerport spor 61 01.06.2020 31.08.2021
N. TC 29-2020 TIB 11, Vigerslev-Peberholm, kørsel med toglængde op til 835 meter 17.08.2020 30.04.2021
O. TC 30-2020 Kontrolsystem, entreprenørers eget sikkerhedscertifikat 01.10.2020 30.09.2021
P. TC 32-2020 FC Roskilde, ændret togrækkefølge 01.11.2020 31.10.2021
Q. TC 34-2020 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor 02.12.2020 01.12.2021
R. TC 35-2020 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer 01.11.2020 31.10.2021
S. TC 37-2020 Fjernbanen. Vinterforanstaltninger 19.10.2020 15.04.2021
T. TC 41-2020 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 01.12.2020 30.11.2021
U. TC 42-2020 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BJ 5-1-2017) 07.12.2020 11.12.2021
V. TC 43-2020 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 13.12.2020 31.03.2022
X. TC 02-2021 Fjern. Kortvarige sporspærringer 25.01.2021 04.07.2021
Y. TC 03-2021 S-banen (TIB 810-850). Vinterforanstaltninger 25.01.2021 31.03.2021
Z. TC 06-2021 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 21.01.2021 31.01.2022
Å. TC 10-2021 S-banen (TIB 800), retningslinjer for ”rustkørsel” (XCTC) 01.04.2021 31.03.2022
Æ. TC 11-2021 TC 11-2021 Trafikkontrolcenter S-bane, fjernstyringsinstruks (XCTC) 01.04.2021 31.03.2022
Ø. TC 12-2021 S-banen (TIB-strækning 800), ændret togrækkefølge (XCTC) 01.04.2021 31.03.2022
Ø. TC 13-2021 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer 01.04.2021 31.03.2022
Ø. TC 14-2021 Afbrydelse af telefoner til Banedanmarks fjernstyringscentraler og kommandoposter 04.03.2021 04.03.2021