Trafikcirkulærer

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
TC 2024-01 TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter. 01.02.2024 31.01.2025
TC 2024-03 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund) 01.02.2024 01.01.2099
TC 2024-04 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer. 01.02.2024 01.01.2099
TC 2023-06 Øresundsbanen, landanlæg.
Minimumskrav for opretholdelse af toggangen
03.02.2023 29.02.2024
TC 2024-06 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor 01.02.2024 01.01.2099
TC 2024-07 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen. 01.02.2024 01.01.2099
TC 2024-08 Ringsted-Vigerslev.
Minimumskrav for opretholdelse af driften
01.02.2024 01.01.2099
TC 2024-12 Øresundsbanen, landanlæg.
Minimumskrav for opretholdelse af toggangen
01.03.2024 01.01.2099
TC 2023-16 Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse.
Håndtering, registrering og behandling
01.06.2023 31.05.2024
TC 2023-17 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 01.04.2023 31.03.2024
TC 2024-19 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017) 22.02.2024 01.01.2099
TC 2023-26 Nedbørsobservationer 31.07.2023 31.03.2024
TC 2023-31 Fjernbanen. Vinterforanstaltninger. 15.10.2023 15.04.2024
TC 2023-27 Øresundsbro Konsortiet, procedurer 13.07.2023 01.01.2099
TC 2023-28 Fjern. Kortvarige sporspærringer 13.07.2023 01.01.2099