Trafikcirkulærer

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
C. TC 32-2020 FC Roskilde, ændret togrækkefølge 01.11.2020 31.10.2021
D. TC 34-2020 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor 02.12.2020 01.12.2021
E. TC 35-2020 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer 01.11.2020 31.10.2021
F. TC 41-2020 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 01.12.2020 30.11.2021
G. TC 42-2020 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017) 07.12.2020 11.12.2021
J. TC 06-2021 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 21.01.2021 31.01.2022
K. TC 10-2021 S-banen (TIB 800), retningslinjer for ”rustkørsel” (XCTC) 01.04.2021 31.03.2022
L. TC 11-2021 TC 11-2021 Trafikkontrolcenter S-bane, fjernstyringsinstruks (XCTC) 01.04.2021 31.03.2022
M. TC 12-2021 S-banen (TIB-strækning 800), ændret togrækkefølge (XCTC) 01.04.2021 31.03.2022
N. TC 13-2021 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer 01.04.2021 31.03.2022
O. TC 15-2021 S-banen. Kortvarige sporspærringer 01.04.2021 31.03.2022
P. TC 16-2021 S-banen (TIB-strækninger 810, 820, 830 og 850 samt strækninger 820, 840, 860 og 880 jf. strækningsoversigt CBTC). Storminstruks 01.04.2021 31.03.2022
Q. TC 17-2021 Øresundsbro Konsortiet, procedurer 01.04.2021 31.03.2022
S. TC 20-2021 TIB 11, Vigerslev-Peberholm, kørsel med toglængde op til 835 meter 01.05.2021 31.01.2022
T. TC 21-2021 Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Registrering og behandling 01.06.2021 31.05.2022
U. TC 22-2021 Førerrumstilladelser udstedt af Banedanmark 01.05.2021 30.04.2022
V. TC 23-2021 Forbud mod strækningskørsel med arbejdende damplokomotiv 07.05.2021 31.10.2021
X. TC 24-2021 Fjern. Kortvarige sporspærringer 24.07.2021 05.12.2021
Z. TC 26-2021 TIB 2, Kong Frederik den IX Bro. Procedure for åbning og aflåsning 07.08.2021 15.12.2021
Ø. TC 27-2021 S-banen. Udtale af tal og bogstaver 01.08.2021 31.10.2021
Ø. TC 28-2021 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 04.10.2021 31.03.2022
Ø. TC 30-2021 S-banen. Udtale af tal og bogstaver 01.11.2021 31.12.2022
Ø. TC 31-2021 Fjernbanen. Vinterforanstaltninger 18.10.2021 15.04.2022
Ø. TC 32-2021 FC Roskilde. Ændret togrækkefølge 01.11.2021 31.10.2022