Trafikcirkulærer

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
TC 2023-01 Storebæltsforbindelsen.
Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen
01.02.2023 31.01.2024
TC 2023-06 Øresundsbanen, landanlæg.
Minimumskrav for opretholdelse af toggangen
03.02.2023 29.02.2024
TC 2023-10 Ringsted-Vigerslev.
Minimumskrav for opretholdelse af driften
06.03.2023 31.01.2024
TC 2023-11 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund) 01.04.2023 31.01.2024
TC 2023-12 Fjernbanen. Retningslinjer for ”rustkørsel” 01.04.2023 31.01.2024
TC 2023-16 Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse.
Håndtering, registrering og behandling
01.06.2023 31.05.2024
TC 2023-17 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 01.04.2023 31.03.2024
TC 2023-19 TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter. 22.05.2023 31.01.2024
TC 2022-31 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer 31.10.2022 31.01.2024
TC 2022-32 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg 08.12.2022 31.01.2024
TC 2022-33 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor. 08.12.2022 31.01.2024
TC 2023-26 Nedbørsobservationer 31.07.2023 31.03.2024
TC 2023-27 Øresundsbro Konsortiet, procedurer 13.07.2023
TC 2023-28 Fjern. Kortvarige sporspærringer 13.07.2023
TC 2023-25 Forbud mod strækningskørsel med arbejdende damplokomotiv. 26.05.2023 31.10.2023
TC 2023-31 Fjernbanen. Vinterforanstaltninger. 15.10.2023 15.04.2024