Trafikcirkulærer

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
B. TC 36-2019 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer. 01.09.2019 31.10.2020
C. TC 38-2019 FC Roskilde, ændret togrækkefølge. 01.09.2019 31.10.2020
D. TC 41-2019 Kontrolsystem, entreprenørers eget sikkerhedscertifikat. 04.10.2019 30.09.2020
E. TC 43-2019 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen. 09.10.2019 08.10.2020
F. TC 50-2019 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor. 02.12.2019 01.12.2020
G. TC 51-2019 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg. 27.11.2019 31.10.2020
H. TC 53-2019 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen. 02.12.2019 01.12.2020
I. TC 05-2020 S-banen. Kortvarige sporspærringer. 01.04.2020 31.03.2021
J. TC 06-2020 Automatisk sikrede overkørsler. Betjening for standsende tog. 30.03.2020 31.03.2021
K. TC 09-2020 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund). 01.04.2020 31.03.2021
L. TC 10-2020 Undersøgelsesvagt i Banedanmark. 01.04.2020 31.03.2021
M. TC 11-2020 S-banen (TIB-strækninger 810-880). Storminstruks. 01.04.2020 31.03.2021
N. TC 12-2020 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer. 01.04.2020 31.03.2021
O. TC 13-2020 Trafikkontrolcenter S-bane, fjernstyringsinstruks(XCTC). 01.06.2020 31.03.2021
P. TC 14-2020 S-banen (TIB-strækning 800), ændret togrækkefølge (XCTC). 01.06.2020 31.03.2021
Q. TC 15-2020 S-banen (TIB 800), retningslinjer for "rustkørsel" (XCTC). 01.06.2020 31.03.2021
R. TC 16-2020 Fjern. Kortvarige sporspærringer. 01.05.2020 18.01.2021
T. TC 19-2020 Førerrumstilladelser udstedt af Banedanmark. 01.05.2020 30.04.2021
U. TC 20-2020 Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Registrering og behandling. 01.06.2020 31.05.2021
V. TC 22-2020 Øresundsbro Konsortiet, procedurer. 01.06.2020 31.03.2021
X. TC 18-2020 Vigerslev-Ringsted. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen. 23.04.2020 22.04.2021
Y. TC 24-2020 TIB 7. Østerport spor 61. 01.06.2020 31.08.2021
Z. TC 28-2020 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen. 09.10.2020 08.10.2021
Æ. TC 29-2020 TIB 11, Vigerslev-Peberholm, kørsel med toglængde op til 835 meter. 17.08.2020 30.04.2021