Trafikcirkulærer

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. TC 36-2021 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer 01.11.2021 30.10.2022
B. TC 37-2021 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor 02.12.2021 01.12.2022
C. TC 38-2021 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017) 08.12.2021 07.12.2022
D. TC 39-2021 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 01.12.2021 27.11.2022
E. TC 02-2022 TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter 01.02.2022 31.12.2022
F. TC 04-2022 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen 01.02.2022 31.01.2023
G. TC 07-2022 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund) 21.02.2022 31.03.2023
H. TC 08-2022 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 01.04.2022 31.03.2023
I. TC 15-2022 Fjernbanen: retningslinjer for rustkørsel. 21.03.2022 31.03.2023
J. TC 16-2022 Storminstruks for S-banen og CBTC 01.04.2022 31.03.2023
K. TC 20-2022 Fjern. Kortvarige sporspærringer 15.08.2022 31.12.2022
L. TC 21-2022 Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse. Håndtering, registrering og behandling 01.06.2022 31.05.2023
M. TC 22-2022 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer 20.05.2022 31.03.2023
N. TC 23-2022 Forbud mod strækningskørsel med arbejdende damplokomotiv. 23.05.2022 31.10.2022
P. TC 27-2022 Skærpet opmærksomhed ved kraftig nedbør 30.09.2022 31.03.2023