Trafikcirkulærer

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. TC 21-2021 Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Registrering og behandling 01.06.2021 31.05.2022
B. TC 30-2021 S-banen. Udtale af tal og bogstaver 01.11.2021 31.12.2022
E. TC 36-2021 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer 01.11.2021 30.10.2022
F. TC 37-2021 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor 02.12.2021 01.12.2022
G. TC 38-2021 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017) 08.12.2021 07.12.2022
H. TC 39-2021 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 01.12.2021 27.11.2022
J. TC 02-2022 TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter 01.02.2022 31.12.2022
L. TC 04-2022 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen 01.02.2022 31.01.2023
M. TC 07-2022 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund) 21.02.2022 31.03.2023
N. TC 08-2022 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 01.04.2022 31.03.2023
O. TC 09-2022 S-banen, TIB 810, 830 samt 850. Kortvarige sporspærringer 18.02.2022 31.12.2022
P. TC 10-2022 S-banen (TIB 800), retningslinjer for ”rustkørsel” (XCTC) 01.04.2022 31.12.2022
Q. TC 11-2022 Trafikkontrolcenter S-bane, fjernstyringsinstruks (XCTC) 01.04.2022 31.12.2022
R. TC 12-2022 S-banen (TIB 800), ændret togrækkefølge (XCTC) 01.04.2022 31.12.2022
S. TC 15-2022 Fjernbanen: retningslinjer for rustkørsel. 21.03.2022 31.03.2023
T. TC 16-2022 Storminstruks for S-banen og CBTC 01.04.2022 31.03.2023
U. TC 19-2022 Fjern. Kortvarige sporspærringer. 11.05.2022 14.08.2022
X. TC 22-2022 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer 20.05.2022 31.03.2023
Y. TC 23-2022 Forbud mod strækningskørsel med arbejdende damplokomotiv. 23.05.2022 31.10.2022