Udrulningsplan nyt skærmdesign

Fra 12. maj og frem til sommerferien blev det nye skærmdesign gradvist rullet ud til stationer i hele Jylland og på Fyn.

Nedenstående kort viser, hvordan udrulningen i vest er foregået. Efter sommerferien kommer der en detaljeret plan for udrulningen i Østdanmark, som begynder i september.

Oversigt over udrulningsplanen for nyt skærmdesign i Vestdanmark