Nyt signalsystem mellem Langå og Struer

Banedanmark tager i løbet af foråret 2021 det nye signalsystem i brug på strækningerne Langå-Struer-Holstebro. Vi tager det nye signalsystem i brug - etape for etape - i perioden medio januar - primo april.

I forbindelse med udrulningen af signalsystemet udskifter vi blandt andet bomanlæggene ved jernbaneoverkørslerne og installerer det sidste udstyr i sporene. De forberedende arbejder er udført uden at påvirke togtrafikken og lokalområdet nævneværdigt, og der bliver varslet pr. brev til de nærmeste naboer, som kan du opleve, at vi arbejder i sporet også i aften- og nattetimerne.

De sidste tilpasninger, udskiftninger i bomanlæg og test finder sted fra midten af januar til starten af april 2021. I denne periode spærrer vi overkørsler i et nøje planlagt mønster, hvor vejtrafikken omdirigeres. Når vi tester og tager det nye signalsystem i brug, vil der i enkelte weekender ikke køre tog.

Naboer, trafikanter og togpassagerer opfordres til at holde sig opdateret her på hjemmesiden, hvor man kan se, hvornår de forskellige overkørsler bliver spærret, og på www.rejseplanen.dk.

De berørte togstrækninger

Her får du overblikket over weekenderne med ændringer i togtrafikken. Husk, at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk.

Spærrede overkørsler i forbindelse med projektet

Anden etape: Hjerm - Vinderup (1. februar - 15. februar)

  • Sofienlundvej (ved 513) uden for Struer spærres midlertidig i perioden søndag den 31. januar kl. 22:00 til fredag den 12. februar kl. 22:00  - Se omkørselsrute 

Siden opdateres løbende med kommende spærringer og omkørselsruter.

Strækninger med nyt signalsystem

1) (Hvidbjerg) - Struer Station - nyt signalsystem fra den 26. januar

2) Hjerm (retning Holstebro) - Vinderup - nyt signalsystem fra den 15. februar

3) Vinderup -Højslev  - nyt signalsystem fra den 1. marts

4) Højslev - Viborg - nyt signalsystem fra den 15. marts

5) Viborg - Langå - nyt signalsystem fra den 29. marts

Om det nye signalsystem

Banedanmark er i øjeblikket i fuld gang med at etablere fjernbanens nye signalsystem, ERTMS, på de første strækninger. ERTMS skal erstatte jernbanens gamle signalanlæg, der giver forsinkelser for togtrafikken. ERTMS er et moderne it-baseret signalsystem, hvor der ikke er signaler langs sporene, men alene på skærmen i lokomotivførerens førerrum. ERTMS er et fælleseuropæisk standardsystem for jernbaner. Det giver mulighed for at køre grænseoverskridende trafik, og vil løbende komme til at erstatte de nationale signalsystemer rundt om I Europa. En totaludskiftning af jernbanens gamle signalsystemer til et moderne signalsystem betyder færre forsinkelser, som skyldes signalfejl og dermed flere tog til tiden. Derudover giver det mulighed for at køre flere tog og med højere hastighed på visse strækninger. Desuden betyder udskiftningen, at der er et ensartet højt sikkerhedsniveau på hele jernbanen.
 

Nyheder