Nyt signalsystem mellem Køge og Næstved

Banedanmark har taget det nye signalsystem i brug på jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved. Tirsdag den 3. august 2021 var første dage med det nye signalsystem.

Om det nye signalsystem

Det nye system, ERTMS (European Rail Traffic Management System), er i færd med at blive rullet ud på hele fjernbanen. Det er et IT-baseret system, hvor al datakommunikation mellem sikkerhedssystemer og tog foregår via radio. Det er et fælleseuropæisk standardsystem, og dermed vil det for togene på den danske jernbane blive nemmere at krydse grænser.

Med det nye system vil der være færre fysiske komponenter langs skinnerne sammenlignet med de gamle analoge signalanlæg. Det vil betyde, at antallet af signalfejl vil falde, da signalfejl ofte sker i netop disse komponenter.

Det betyder også, at de gamle fysiske signaler langs banen vil blive nedlagt. I stedet vil signalsystemet blandt andet i langt højere grad selv agere sikkerhedsmæssigt forsvarligt, ligesom lokomotivføreren vil modtage beskeder digitalt på en skærm i førerrummet.
Med det nye system vil det være muligt at køre med hyppigere togdrift og med højere hastighed på visse strækninger.

Læs mere om Signalprogrammet

Læs mere om det nye signalsystem på fjernbanen


Periode med aflyst togtrafik

I forbindelse med at Banedanmark tager det nye signalsystem i brug mellem Køge og Næstved indstilles togtrafikken mellem Roskilde og Køge samt Køge og Næstved i perioden 24. juli - 2. august. Togene kører fra den 3. august.

Disse overkørsler berøres kortvarigt i forbindelse i perioden:

Køge Kommune

  • OVK 115 gangsti ved Køge Station: Lukket fra lørdag 24. juli kl. 07:00 til søndag 25. juli kl. 19:00  - se alternative ruter

Faxe Kommune

  • Stoksbjergvej: Lukket fra lørdag 24. juli kl. 07:00 til søndag 25. juli kl. 19:00  - se omkørselsrute

 

Nyheder

Medfinansieret af EU