Stationer gøres klar til nyt signalsystem

12 stationer på jernbanestrækningen Langå-Struer gøres klar til det nye signalsystem i efteråret 2019.
12 stationer på jernbanestrækningen Langå-Struer gøres klar til det nye signalsystem i løbet af september og oktober 2019. Arbejdet udføres om natten, og Banedanmark forventer, at det tager fra fire til syv nætter hvert sted.

I forbindelse med, at vi etablerer det nye signalsystem på strækningen Langå-Struer udfører vi installationsarbejder ved flere stationer og tekniske stationer. Vi udfører arbejderne i perioden fra den 1. september til den 10. oktober 2019.

Det skal vi lave

Ved stationerne skal vi blandt andet opsætte skilte, såkaldte Markerboards, montere teknisk udstyr på skinner og sveller samt etablere nødvendige føringsveje ved sporene. 
Arbejdet er lagt i nattetimerne af hensyn til togtrafikken på strækningen. Vi arbejder mellem klokken 22:00 og 06:00 alle nætter. Vi forventer at bruge mellem fire og syv nætter hvert sted.

Her skal vi arbejde

Vi arbejder på følgende 12 stationer. Startdatoerne er vejledende:

Ulstrup Station – 1. september (seks nætter)
Bjerringbro Station – 4. september (fem nætter)
Rødkærsbro Station – 8. september (fem nætter)
Rindsholm Station – 10. september (fire nætter)
Viborg Station – 11. september (fem nætter)
Ravnstrup Station – 15. september (fem nætter)
Stoholm Station – 16. september (seks nætter)
Højslev Station – 19. september (syv nætter)
Skive Station – 23. september  (syv nætter)
Rønbjerg Station – 29. september (seks nætter)
Vinderup Station – 30. september (seks nætter)
Hjerm Station – 6. oktober (fire nætter)

Om arbejdet

Som nabo til banen og vores arbejde vil du opleve, at vi arbejder i og omkring sporet mellem klokken 22.00 og 06.00. Arbejdet bliver blandt andet udført ved hjælp af skinnekørende grave- og boremaskiner. Desuden vil der blive benyttet en såkaldt sugekasse, der suger huller i jorden til etablering af blandt andet føringsveje. Vi forventer, at arbejdet vil medføre visse støjgener. 

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på signalprogrammet@bane.dk.  

Signalprogrammet

Banedanmark er i gang med at skifte alle de gamle og forældede signalanlæg i Danmark med et nyt IT-baseret signalsystem kaldet ERTMS. Det vil give færre forsinkede tog og mulighed for, at togene kan køre hurtigere og oftere. 

For at gøre banen klar til det nye signalsystem, skal vi blandt andet installere nyt teknisk udstyr og opgradere og udskifte dele af det eksisterende udstyr som f.eks. sporskiftedrev, kabelrender og kabler. Det er det, vi lige nu er i gang med mellem Langå og Struer.

Du kan læse mere om Signalprogrammet på Banedanmarks hjemmeside.