Midt- og vestjyder er first movers

Der er ikke mange passager i Midt- og Vestjylland, som ved det. Men de er de første i Danmark, som kører med Danmarks nye signalsystem.

Der er ikke mange passager i Midt- og Vestjylland, som ved det. Men de er de første i Danmark, som kører med Danmarks nye signalsystem.

Biiip. Døren går i, og toget kører ud fra Aarhus station. På taget sidder en lille antenne, som snart vil sende og modtage data om det nye signalsystem. Arriva er den første jernbanevirksomhed i Danmark, som kører passagerer i et tog med det nye signalsystem fra Banedanmark. Fredag den 13. april nåede toget de første 10.000 km på de midt- og vestjyske skinner.  

"Det er en vigtig milepæl for os, at det første Lint 41-tog er blevet udstyret med det nye signalsystem. Vi er kun nået så langt, fordi vi har haft et godt samarbejde med Arrivas medarbejdere og ledelse," siger programdirektør Jan Schneider-Tilli, Banedanmarks Signalprogram.

Hos Arriva forventer projektleder Lars Ditlevsen, at det nye udstyr i togene kan være med til at give flere tog til tiden:

"Systemet giver os meldinger om fejl i toget via en onlinedatabase, så vi har mulighed for at rette dem, inden de skaber forsinkelse i togdriften. Det bliver også lettere at indhente forsinkelser."

Derudover arbejder ledelsen i Arriva Tog, Head of Engineering, Carsten Holm Hansen, og Direktør Susanne Hejer intensivt på, at Arriva Tog og Banedanmark kommer i mål med planen for installationen af togsæt og uddannelse af personale.

Farvel til gamle signaler og nye forsinkelser

Projektet med de nye signalsystemer går ud på at flytte signalerne ind på en skærm i lokomotivførerens førerrum.

Umiddelbart kan det nye udstyr være svært at få øje på. I førerrummet er der installeret en boks, som måler 50x50x100. En ny skærm er monteret i førerbordet, hvor lokomotivførerens signaler bliver vist fremover. Under toget er installeret antenner og radar - og der sidder en lille antenne på taget. Boksen får en stor betydning, når den begynder at udveksle data med kontroltårnet i Fredericia. Den skal være med til at nedbringe forsinkelser forårsaget af signalfejl med cirka 80 procent og give mulighed for højere hastighed og flere tog.

Der går dog lidt tid, før passagerne kan begynde af nyde godt af fordelene. Signalsystemet tages i brug på strækningen Struer-Thisted mellem 2019-2020 og på Holstebro-Struer samt Struer-Langå i 2020. Herefter følger øvrige strækninger i Midt- og Vestjylland.

Det er ikke tilfældigt, at Arriva og Banedanmark arbejder på at udskifte de jyske signaler. De gamle signalanlæg er nemlig forældede. De fleste anlæg langs de danske skinner er installerede i 1950-erne og 60-erne. De ældste anlæg stammer helt tilbage fra 1930'erne.

Lyssignalerne styrer, hvornår et tog må køre og er i dag skyld i en stor del af togenes forsinkelser. Derfor er det nødvendigt at investere i nye signalsystemer.

Personalet er klar til fremtidens signaler

Det er ikke nogen simpel sag at gøre klar til det nye signalsystem. I december 2017 og januar 2018 er alle lokomotivførere blevet uddannet hos Arriva i betjening af den nye skærm i førerbordet i samarbejde med Banedanmark. Op til ibrugtagning af de ny installerede strækninger skal alle Lokomotivførere gennemgå yderligere 9 dages uddannelse. Arriva får uddannet en instruktør i samarbejde med Banedanmark og vil op til at det nye signalsystem sættes i drift uddanne alle lokomotivfører ansat hos Arriva internt.

Håndværkere på værkstedet har været igennem et intensivt uddannelsesforløb med et større pensum, som der skulle terpes og efterfølgende bestås med en skriftlig- og praktisk eksamen. De første 4 håndværkere er uddannede og klar til at kunne gennemføre fejlretning og vedligehold.  

"Vi har haft nogle enkelte forsinkelser med det signaltog, men det har været meget begrænset, fx når lokomotivførerne har skullet taste et nyt tognummer ind eller teste om alle togets data er ok. Men det har kun været i begyndelsen, og det er ikke noget passagerne mærker til," siger Lars Ditlevsen.

Tidslinje: Det nye signalsystem

  • 7. marts 2018 fik Arriva tilladelse til det første Arriva Lint41 tog med det nye signalsystem.
  • 28. marts kørte Arriva den første kørsel med passagerer med signalsystemet i Vest- og Midtjylland.
  • 13. april nåede Arrivas Lint 41-tog milepælen på 10.000 kørte km uden fejl. Det betyder, at serieudrustningen af Arrivas tog kan begynde.  At man kan begynde at udruste alle Arrivas tog
  • 28. maj starter installationen i Arrivas 42 resterende tog

Læs mere

Der er mulighed for at læse mere om Signalprogrammet på vores hjemmeside, eller du kan følge projektet på Facebook.