Vi støber bro i Næstved

Vi er nu nået så langt med anlægget af den nye bro på Østre Ringvej I Næstved, at vi kan begynde at støbe brodækket.

Vi begynder støbningen torsdag den 18. juli og fortsætter, til vi er færdige med at anbringe betonen, hvilket vi forventer vil være tidligt om morgenen den 19. juli.

Der vil være nogen støj fra arbejdskøretøjer og lastbiler samt fra selve arbejdet.

Når betonen er udlagt, skal brodækket hærde i tre uger, hvorefter vi etablerer mastefundamenter, lægger membran på broen og asfalt på vej og bro. Endelig etablerer vi autoværn og afstribning på vejbanen.