Vi gør klar til støjskærm nord for Næstved Station

For at give plads til støjskærm og kommende elektrificering fjerner vi bevoksning i et bælte langs sporene nord for Næstved Station.

I forbindelse med arbejdet på Ringsted-Femern Banen skal Banedanmark opsætte støjskærme flere steder i Næstved. Som forberedelse til dette og til det kommende køreledningsanlæg skal vi rydde en del træer og øvrig beplantning på den vestlige side af jernbanen fra stationen og op til broen, der bærer Ringstedgade over banen.

I udgangspunktet fjerner vi bevoksning ti meter fra sporet på Banedanmarks egne arealer, men træer, der står længere fra banen og kan vælte ind over det kommende køreledningsanlæg, bliver også fjernet.  Umiddelbart syd for Ringstedgadebroen etablerer vi en arbejdsplads med skurvogne og oplagsplads og fjerner derfor mere af bevoksningen her.

Vi arbejder inden for normal arbejdstid, hverdage 7-18 og lørdage 7-14.