Vi bygger ny bro i Ring

Efter nytår begynder vi at bygge ny bro på Viaduktvej i Ring.
 

Den nuværende bro, der bærer Viaduktvej over banen i Ring, har ikke plads til det kommende køreledningsanlæg, og vi bygger derfor en ny og højere bro.

Vores entreprenør MT Højgaard går nu i gang med at indrette arbejdspladsen, og i det nye år begynder vi at bygge den nye bro op ved siden af den nuværende.

Gener fra arbejdet
Der er tale om et stort og tungt arbejde med brug af store maskiner, og det kan desværre ikke lade sig gøre uden gener for omgivelserne. Der vil være både støj og vibrationer, og i tørt vejr kan det støve. Der vil også være forøget tung trafik i området.

Der bliver en periode på ca. 3½ måned i efteråret 2018, hvor det ikke er muligt at komme over banen ad Viaduktvej. Vi forventer at være færdige med den nye bro i foråret 2019.

Vi beklager generne for naboer og trafikanter i området.