Storstrømsbroen 80 år

Storstrømsbroens sidste runde fødselsdag

Efter fire års byggeri åbnede Storstrømsbroen med ét jernbanespor og to for vejtrafik den 26. september 1937. Broen afløste en færgerute mellem Orehoved på det nordlige Falster og Masnedø og var indtil Farøbroen åbnede i 1985 en del af hovedvejen mellem København og Gedser. Den indgår desuden sammen med færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden som en del af Fugleflugtslinjen, der siden 1963 har forbundet Skandinavien med det nordlige Tyskland.

Søndag den 24. september blev Storstrømsbroens 80-års fødselsdag fejret lokalt efter alle kunstens regler, men det er så også den sidste runde fødselsdag, som broen opnår.

Den nuværende bro er slidt og har ikke kapacitet nok til at kunne afvikle togtrafikken, når Femern Bælt forbindelsen åbner, og Vejdirektoratet bygger derfor en ny bro med to jernbanespor vest for den gamle bro, som bliver revet ned.