Rampen i Næstved rives ned

Vi går i gang med det forberedende arbejde mandag d. 27. august kl. 6:00, hvor vi lukker for al trafik på Rampen

Vi river den gamle Rampe ned og spærrer vejen

Arbejdet med at opføre den nye Rampe er kommet langt, og vi skal nu til at nedrive den gamle bro (Rampen), som leder vejtrafikken over jernbanen.     

Vi går i gang med det forberedende arbejde mandag d. 27. august kl. 6:00, hvor vi lukker for al trafik på Rampen og Ny Præstøvej (mellem Rampen og Østre Ringvej), samt Skyttemarksvej mellem nummer 17 og nr. 26. Jernbanen kan krydses med bil nord for stationen ad Viadukten eller syd for stationen via Østre Ringvej.

Der er opsat gule vejskilte, som henviser trafikken til andre veje. Gående kan krydse banen via gangbroen, nord for stationen.

Hvad skal vi lave:

  • Uge 35 og frem: Rampen lukkes, asfalt fjernes og broen graves fri
  • 31. aug. kl. 22.00 - 3. sep. kl. 05.00: Sporerne spærres og broen nedrives.
    (Vores entreprenør arbejder i døgndrift under selve nedrivningen i denne periode.)
  • 3. sep. – nov. 2018: Det nye bro og vejanlæg etableres og tilsluttes.

Vi beklager de gener, som det vil have for jer som beboere, men vi kan desværre ikke undgå, at området frem til november bliver én stor byggeplads. Derfor ser vi også frem til, at det nye vejanlæg bliver færdigt til november.

Togbusser og øvrige busser
I weekenden, hvor broen nedrives, indsættes der togbusser. Få mere information på www.rejseplanen.dk. De almindelige busser kører også med ændringer, når vejen lukkes. Det er Movia, som laver kørselsplanerne, som findes på: www.dinoffentligetransport.dk

Yderligere kontakt og information
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på mail femern@bane.dk  eller vores vagttelefon 9139 9866. Du kan tilmelde dig nyt om projektet www.banedanmark.dk/abonnement. Du kan også følge Ringsted-Femern Banen på Facebook.