Prøveramning ved Masnedsundbroen

Forud for arbejdet med at afstive jorden tester vi metoderne.

Inden længe begynder vores entreprenør på Masnedsundbroen Per Aarsleff A/S at afstive jorden langs banen og at anbringe betonpæle, som de nye spor skal hvile på.

Forud for det foretager de prøveramning, hvor de skal anbringe seks betonpæle på strækningen fra Orevej til Masnedsund. Prøven går ud på at teste det materiel, de skal benytte, for at konstatere hvilke metoder, der er bedst, samt at teste jordens bæreevne.

Prøveramningen finder sted primo uge 32. Arbejdet medfører nogen støj og vibrationer. De nærmeste bygninger vil blive udstyret med vibrationsmålere, og hvis vibrationerne overstiger de anbefalede vibrationsgrænser, bliver arbejdet indstillet.