Omkørsel ved Gåbensevej

Vi har allerede etableret byggeplads i området og selve arbejdet ved broen opstarter i uge 35

Broarbejde ved Gåbense Strandvej
Banedanmark er i fuld gang med udbygningen af Ringsted-Femern Banen, som fremover bliver en dobbeltsporet jernbane. Derfor skal broen ved Gåbense Strandvej udvides med et nyt ekstra spor til tog. 

Vi har allerede etableret byggeplads i området og selve arbejdet ved broen opstarter i uge 35. Vores entreprenør skal i den første periode etablere ramning af spuns, som er store jernplader, der bankes i jorden som støttevægge. Vi beklager at dette arbejde kan være forbundet med noget støj. Efterfølgende skal der etableres støjskærme mv. til broen.

Trafikken
Gennemkørsel under broen for vejtrafikken indskrænkes til et enkelt spor mens broen udvides. I korte perioder omkring uge 44 vil der være periodiske spærringer af vejen, når store jernblanker skal løftes op med kran hen over vejen (varighed cirka 30 minutter). I uge 51 forventer vi at støbe selve brodækket, hvor vejens også spærres i korte perioder (varighed cirka 15 minutter af gangen)

Yderligere kontakt og information
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på mail femern@bane.dk  eller vores vagttelefon 9139 9866.