Masnedsund lukker for sejlads

Masnedsund lukker for sejlads med små fartøjer som joller og kajakker.

Inden længe begynder Banedanmarks entreprenør Per Aarsleff på de indledende arbejder til den nye bro over Masnedsund ude i selve sundet. Her skal de blandt andet rette havbunden til og anbringe pæle og grus. Desuden skal de fjerne en del kabler, før de nye broelementer skal løftes på plads sommeren 2018.

Efter 11. november vil der derfor af sikkerhedsmæssige hensyn være forbud mod al uvedkommende sejlads gennem Masnedsund, også for små fartøjer som kanoer og kajakker. Det vil igen være muligt at sejle gennem Masnedsund, når vi er færdige med den nye bro omkring september 2018.

Forbudsområdet er oprettet af Søfartsstyrelsen efter anmodning fra entreprenøren, og det er annonceret gennem Efterretninger for søfarende.

Den lilla markering viser det lukkede område.