Elektrificering på Næstved Station

Vi begynder elektrificeringen af Ringsted-Femern Banen på Næstved Station

Banedanmark er kommet så langt i arbejdet med at opgradere Ringsted-Femern Banen, at vi kan indlede arbejdet med at elektrificere banen. Vi starter på Næstved Station med at lave prøvegravninger langs sporet for at lokalisere og flytte de kabler, som ligger, hvor køreledningsanlægget skal stå.

Arbejdet finder sted på hverdagsnætterne, og vi regner med at være færdige med at flytte kabler i maj måned. Fra april begynder vi desuden at anbringe kørestrømsmasterne.

Hvad går arbejdet ud på
For hver 80 meter suger vi et hul. Hvert hul tager ca. 15 minutter at suge. Hvis der er kabler, graver vi dem ud og omlægger dem, hvorefter vi igen fylder jord på. Selve omlægningen af kabler tager 1-3 timer pr. sted afhængig af antal og typer.

Der vil være nogen støj fra arbejdet og de maskiner, vi benytter, men da arbejdet flytter sig, bliver den enkelte bolig kun belastet enkelte nætter.

Efter Næstved Station fortsætter arbejdet på de øvrige strækninger.