Broen på Dalkærvej syd for Lundby rives ned

For at gøre plads til det nye kørestrømsanlæg i forbindelse med elektrificeringen af banen, skal den eksisterende bro rives ned og erstattes af en højere bro

Bronedrivning
Banedanmark er i fuld gang med udbygningen af Ringsted-Femern Banen, som fremover bliver en dobbeltsporet og elektrificeret jernbane ned til Rødby.

Vejlukning og nedrivning
For at gøre plads til det nye kørestrømsanlæg i forbindelse med elektrificeringen af banen, skal den eksisterende bro rives ned og erstattes af en højere bro. Vores entreprenør arbejder allerede ved broen med forberedende arbejder, og vejen er derfor lukket for trafik. Der er opsat gule vejskilte, som henviser til alternative omkørselsveje.

Nedrivningen af broen kommer til at foregå den 5.-8. oktober. I den periode kører der ikke tog på jernbanen. For at udnytte sporspærringen bedst muligt arbejder vores entreprenør i døgndrift hen over weekenden. Herefter fortsætter arbejdet med opbygningen af den nye bro frem til sommeren 2019.

Støj i perioder
Arbejdet kan være forbundet med en del støj i perioder og øget tung trafik i området – det beklager vi og prøver at tage de bedst mulige hensyn.
Togtrafikken

I weekenden 5.-8. oktober erstattes tog med togbusser under selve nedrivningen. På rejseplanen.dk kan du finde information om tog- og bustider.

Yderligere kontakt og information
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på mail femern@bane.dk  eller vores vagttelefon 9139 9866. Du kan tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement. Du kan også følge Ringsted-Femern Banen på Facebook.