Broarbejder i Næstved Kommune

I forbindelse med Banedanmarks arbejde med at gøre Ringsted-Femern Banen klar til den faste forbindelse over Femern Bælt skal vi i den kommende tid bygge tre nye broer i Næstved Kommune.

Tyvelsevej og Ravnstrupvej N

På Tyvelsevej og Ravnstrupvej N bygger vi nye broer samme sted som de tidligere. De nye broer bliver højere for at give plads til det kommende køreledningsanlæg og bliver konstrueret til en vejhastighed på 70 km/t. Broen på Ravnstrupvej N får cykelsti i begge sider.

De nuværende broer begynder vi at fjerne i påsken, hvor togtrafikken er indstillet i perioden den 8.-17. april. Her arbejder vi i døgndrift, mens det meste af det øvrige arbejde vil foregå inden for almindelig arbejdstid kl. 7-18 mandag-fredag og 7-14 om lørdagen. Desuden vil der være enkelte weekender, hvor vi arbejder uden for almindelig arbejdstid.

Der vil være skilte, som henviser til omfartsveje, indtil vi kan tage de nye broer i brug sidst på året.

Ring Syd

Den nuværende krydsning på Grevens Vænge bliver nedlagt på et senere tidspunkt, men i døgndrift hen over påsken 8.-17. april bygger vi en ny vejunderføring ca. 500 meter nord for den nuværende krydsning. Her etablerer Næstved Kommune på et senere tidspunkt vejanlægget Ring syd.

Før påske indretter vores entreprenør arbejdsplads og begynder på jordarbejdet. I selve påske fjerner vi sporet og jernbanedæmningen på den strækning, hvor den nye bro bliver anlagt. Broen bliver bygget op af elementer, som bliver monteret af en stor kran, hvorefter jernbanedæmning og spor bliver etableret igen. Efter påske kører der tog oven på den nye bro.

 

Støj og tung trafik

Vores entreprenør, MT Højgaard, vil gøre sit bedste for at tage hensyn til beboere i områderne, men vi undgår desværre ikke forøget tung trafik og støj fra arbejdet.

Yderligere kontakt og information

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på:

  • femern@bane.dk
  • telefon 9139 9866