Arbejde ved Brovejen i Vordingborg

I den kommende periode etableres et nyt stistykke langs Brovejen til bløde trafikanter

I forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen bygger Banedanmark i samarbejde med Vordingborg Kommune en ny viadukt under Brovejen og jernbanen på Orevej.

Den nye viadukt bliver bygget i 2019, og under byggeriet vil det være nødvendigt at lukke Orevej under Brovejen og jernbanen. Mens biltrafikken til og fra Ore i denne periode ledes ad Rampen og Brovejen, så har fodgængere og gående ikke den samme mulighed.

Derfor vil vi i den kommende tid etablere et nyt stistykke langs Brovejen. Stistykket skal forbinde fortov og cykelsti på Brovejen med stien under Masnedsundbroerne, langs Masnedsund. Stien bliver asfalteret så der kan ryddes sne og saltes i vintermånederne. Vi sætter også lamper op på stien langs Brovejen, så stien også kan bruges i de mørke timer.

Arbejdet er så småt startet da vi nu har ryddet træer og buske. I uge 48 planlægger vi at udføre en del arbejder med jord, langs Brovejen, hvor stien skal etableres. Derfor forventer vi, at der særligt i uge 48 bliver mere anlægstrafik på Sundvej, til vores arealer langs Brovejen. Vi er opmærksom på at vejen er smal og tager de nødvendige hensyn.