Arbejde og tung trafik ved Ring og Remkolde

Store mængder jord og andre materialer bliver kørt væk over de kommende måneder

I områderne omkring Ring og Remkolde mellem Næstved og Vordingborg vil der være forøget tung trafik I den kommende tid. De mange lastbiler fragter døgnet rundt jord og andre materialer til og fra arbejdspladserne, hvor vi stabiliserer jorden. Lige nord for Ring anbringer vi mere end 425 pæle på ca 35 meter for at stabilisere den meget bløde og ustabile jord. Ved Remkolde gælder det 150 pæle.

Pælene bliver slået ned I jorden, og bagefter støber vi et metertykt, armeret betondæk, som sporene bliver anbragt på. For at nå at blive færdige, mens der ikke kører tog, arbejder vi I døgndrift frem til engang I juni måned.

I Ring erstatter vi desuden broen over banen på Hammervej med en sti under banen og bygger en ny bro over Ringvej. Vest for banen gennem Ring bygger vi en 450 meter lang støjskærm.

I Remkolde renoverer vi broerne over Næs Å og Hovvejen.