Arbejde ved Næstved Station

Flere forskellige arbejder starter nu op på Næstved Station

Banedanmark i nu gang med flere ting i og langs sporene umiddelbart nord for Næstved Station.

Vi rydder banens egne arealer for bevoksning, så vi kan komme til at foretage søgegravninger efter kabler, som skal flyttes, så vi ikke på et senere tidspunkt kommer til at beskadige dem. I udgangspunktet fjerner vi bevoksning ti meter fra sporet på Banedanmarks egne arealer, men træer, der står længere fra banen og kan vælte ind over det kommende køreledningsanlæg, bliver også fjernet.  Dette arbejde foregår året ud.

I januar begynder vi at anbringe fundamenter til støjvægge på begge sider af sporene. Fundamenterne består af pæle, som er op til ti meter lange. Pælene bliver vibreret ned i jorden med en skinnekørende gravemaskine og bliver anbragt med fem meters mellemrum. Der vil være nogen støj fra arbejdet og fra maskinen. Vi forventer at være færdige med at anbringe fundamenter sidst i marts måned.