Arbejde i Lundby

Vi gør klar til arbejdet hen over sommeren i Lundby

I den kommende langvarige spærring af jernbanen arbejder Banedanmarks mange entreprenører massivt i Lundby, og de er nu i gang med at indrette deres respektive arbejdspladser på begge sider af banen.

Hvad går arbejdet ud på
* Vi fjerner de gamle spor og lægger nye samt et nyt sporskifte
* Vi bygger en ny og højere gangbro på stationen, så der bliver plads til master til kørestrøm
* Vi tilpasser perronerne til den nye gangbro
* Vi etablerer støjskærme gennem og syd for stationen
* Vi forhøjer kantbjælkerne på broen på Lundby Hovedgade.

Øget trafik i byen
Der er brug for at transportere store mængder materialer til og fra arbejdet, og der vil derfor være mere tung trafik i byen, end der plejer at være. En del af trafikken stammer fra vores arbejdsplads ved Remkolde. Herfra bliver trafikken ledt ad Sværdborgvej til Lundby Hovedgade og den vej mod motorvejen.

Vi har indskærpet alle entreprenører, at vi meget gerne ser, at de så vidt muligt undgår at køre gennem Lundby, mens eleverne er på vej til skole om morgenen.

Gener fra arbejdet
Foruden den forøgede trafik vil der være støj og vibrationer fra dele af arbejdet og de maskiner, vi benytter. Blandt andet skal vi sidst i april og en måned frem anbringe fundamenter til støjskærme, og de vil blive slået ned i jorden.