Aktiviteter i Eskilstrup

Gennem Eskilstrup og syd for byen retter vi de skarpe kurver ud og ombygger stationen

Ved Eskilstrup arbejder vi med

  •  Ny jernbanestrækning syd for byen
  •  Ny perron 2
  • Bedre afvanding

Ny jernbanestrækning syd for byen

Helt fra Vordingborg og til Nykøbing skal jernbanen nu bygges med dobbeltspor. Herefter skal togene ikke længere krydse med hinanden, som de skal i dag. Gennem Eskilstrup og syd for byen retter vi de skarpe kurver ud, og lige nu bygger vi på en helt ny jernbanestrækning syd for byen, som kommer til at ligge lidt øst for den nuværende.

Den nye strækning vil gøre det muligt, at sætte hastigheden op, også for de tog der kommer til at stoppe i Eskilstrup. Vi bygger en ny tidssvarende bro over Sørup Å, med et meget længere spænd end den nuværende. Det længere spænd vil være til glæde for dyrelivet. Den nye jernbanestrækning syd for Eskilstrup vil derfor blive til glæde både for mennesker og dyr.

Ny perron 2

Eskilstrup Station bliver fuldstændig bygget om. Lige nu er vi startet med perron 2, og vi er begyndt at fjerne den gamle perron. Dette arbejde vil fortsætte den kommende tid, og der vil være perioder hvor perrontunnellen er lukket. I disse perioder henviser vi til, at man bruger overgangsmuligheden ved det gamle bomanlæg. I sidste ende bliver stationen forsynet med elevatortårne og støjskærme.

Bedre afvanding

Vi arbejder på at bygge et nyt forsinkelsesbassin, nordvest for stationen. Forsinkelsesbassinet vil blive brugt til at tilbageholde det regnvand, som falder på stationen og langs jernbanen, således at risikoen for oversvømmelser længere nede af Sørup Å mindskes. Afvandingsledninger og forsinkelsesbassinet forberedes til fremtidens kraftigere regnvejr.