Nedlæggelse af usikrede overkørsler

Banedanmark har siden 2009 arbejdet målrettet på at nedlægge eller opgradere de usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet. Det vil sige overkørsler, hvor der hverken er automatiske bomme eller advarselsanlæg med blink og klokke. Den type overkørsler hører en anden tid til, hvor togene kørte langsommere og støjede mere.

Vi har nedlagt eller opgraderet omkring 400 overkørsler og med udgangen af 2019 var der blot 12 usikrede overkørsler tilbage, som venter på enten at blive nedlagt eller blive opgraderet med bomme og advarselsanlæg. Med udgangen af september 2020 forventes tallet at komme ned på 10. Disse overkørsler har som en yderligere sikring fået ekstra skilte, hvor det tydeligt står, at bilister skal standse helt og orientere sig, inden de kører ud i overkørslen.

Overkørslerne ligger på strækningerne Skanderborg-Skjern, Bramming-Tønder og Esbjerg-Struer. De vil blive nedlagt eller opgraderet inden for de kommende år. Det er kun lodsejere med en tinglyst ret til at benytte disse overkørsler, samt dem, der har et ærinde hos lodsejeren. 

Download et kort, der viser, hvor overkørslerne ligger.

Sikkerheden på de danske jernbaner er høj. Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige sikkerhedsrapport for jernbanen ligger Danmark i Top 5 blandt de EU-lande med den højeste jernbanesikkerhed. I Banedanmark arbejder vi fokuseret på at sikre, at Danmark fortsat har en af de sikreste jernbaner og hertil hører arbejdet med at nedlægge eller sikre de usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet.

Du kan læse mere om de forskellige typer af overkørsler og hvordan de fungerer her. 

Nedlæggelsen af de usikrede overkørsler er er en del af vedtagelsen af "En grøn transportpolitik" fra 2009.

Læs mere om processen for nedlæggelsen af en overkørsel.