Banedanmark undersøger

Nyt vendespor ved Carlsberg Station

Den 3. juli 2016 åbnede den nye Carlsberg Station på S-banen, samtidig med at den nuværende Enghave Station lukkedes for trafik og blev fjernet. I området hvor den tidligere Enghave Station lå, er der nu frigjort plads som gør det muligt at etablere et vendespor.
Banedanmark har, som en del af aftalen om "Metro, letbaner, nærbaner og cykler" fra 12. juni 2014, undersøgt de tekniske og økonomiske konsekvenser ved at etablere et vendespor i dette område.

Vendesporets placering og udformning

For at gøre plads til vendesporet, skal det nuværende vestgående S-banespor flyttes ca. fem meter mod nord, på en ca. 400 meter lang strækning langs tidligere Enghave Station, og frem til omformerstationen ved Ingerslevsgade (ca. ud for Palnatokesgade). På dele af strækningen genanvendes et sporforløb for et tidligere godsspor, som gav sporforbindelse til det tidligere Carlsberg Bryggeri. På en ca. 250 meter lang strækning øst for Enghavevej forventes at skulle opføres en støttevæg, for at bibeholde Banedanmarks arbejdsplads langs Ingerslevsgade.
Sporforbindelsen til vendesporet etableres via to transversaler ud for den tidligere stationsbygning og perronbro, ca. midt mellem Vesterfælledvej og Enghavevej. Langs vendesporet mellem broen som fører Enghavevej over banen og broen som fører Køge Bugt banen over de øvrige spor, etableres en risteperron til togpersonalet.

Togbetjening

Et vendespor ved Carlsberg Station giver mulighed for at øge trafikbetjeningen af enten Frederikssundsbanen eller banen mod Høje Taastrup. Passagertallet på Frederikssundsbanen har været jævnt stigende de sidste ti år, og en forbedring af trafikbetjeningen på denne strækning vil muligvis medføre endnu flere passagerer.
Vendesporet kan eksempelvis anvendes til at indføre 10 minutters drift på linje H mellem Frederikssund og Carlsberg, hvor hver anden afgang vil anvende vendesporet, og linje C afkortes til Ballerup. Som alternativ kan vendesporet også anvendes til at forbedre trafikbetjeningen på strækningen mod Høje Taastrup. Herudover kan vendesporet anvendes ved uregelmæssigheder eller planlagte trafikale ændringer, for at opretholde driften på banerne mod Frederikssund og Høje Taastrup, hvis der er trafikale forstyrrelser på den centrale del af S-banen.

I december 2020 er der indført en ny køreplan på Frederikssundsbanen, som medfører, at ovenstående tekst, samt afsnit i Beslutningsgrundlaget, ikke længere er retvisende. Projektet vil stadig medføre markante fordele for passagererne på banen, selvom der nu er indført en anden køreplan.

Yderligere undersøgelser

Naturstyrelsen har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Det vil sige, at der i denne fase af projektet ikke vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse eller afholdt offentlige høringer vedrørende projektet.

Banedanmark har afsluttet den indledende undersøgelse af projektet, og har udarbejdet et oplæg til politisk beslutning. Det er muligt at se den planlagte anlægsperiode samt færdiggørelse i Banedanmarks Anlægsplan

Den 3. juli 2016 åbnede den nye Carlsberg Station på S-banen, samtidig med at den nuværende Enghave Station lukkedes for trafik og blev fjernet. I området hvor den tidligere Enghave Station lå, er der nu frigjort plads som gør det muligt at etablere et vendespor.
Banedanmark har, som en del af aftalen om "Metro, letbaner, nærbaner og cykler" fra 12. juni 2014, undersøgt de tekniske og økonomiske konsekvenser ved at etablere et vendespor i dette område.

Vendesporets placering og udformning

For at gøre plads til vendesporet, skal det nuværende vestgående S-banespor flyttes ca. fem meter mod nord, på en ca. 400 meter lang strækning langs tidligere Enghave Station, og frem til omformerstationen ved Ingerslevsgade (ca. ud for Palnatokesgade). På dele af strækningen genanvendes et sporforløb for et tidligere godsspor, som gav sporforbindelse til det tidligere Carlsberg Bryggeri. På en ca. 250 meter lang strækning øst for Enghavevej forventes at skulle opføres en støttevæg, for at bibeholde Banedanmarks arbejdsplads langs Ingerslevsgade.
Sporforbindelsen til vendesporet etableres via to transversaler ud for den tidligere stationsbygning og perronbro, ca. midt mellem Vesterfælledvej og Enghavevej. Langs vendesporet mellem broen som fører Enghavevej over banen og broen som fører Køge Bugt banen over de øvrige spor, etableres en risteperron til togpersonalet.

Togbetjening

Et vendespor ved Carlsberg Station giver mulighed for at øge trafikbetjeningen af enten Frederikssundsbanen eller banen mod Høje Taastrup. Passagertallet på Frederikssundsbanen har været jævnt stigende de sidste ti år, og en forbedring af trafikbetjeningen på denne strækning vil muligvis medføre endnu flere passagerer.
Vendesporet kan eksempelvis anvendes til at indføre 10 minutters drift på linje H mellem Frederikssund og Carlsberg, hvor hver anden afgang vil anvende vendesporet, og linje C afkortes til Ballerup. Som alternativ kan vendesporet også anvendes til at forbedre trafikbetjeningen på strækningen mod Høje Taastrup. Herudover kan vendesporet anvendes ved uregelmæssigheder eller planlagte trafikale ændringer, for at opretholde driften på banerne mod Frederikssund og Høje Taastrup, hvis der er trafikale forstyrrelser på den centrale del af S-banen.

I december 2020 er der indført en ny køreplan på Frederikssundsbanen, som medfører, at ovenstående tekst, samt afsnit i Beslutningsgrundlaget, ikke længere er retvisende. Projektet vil stadig medføre markante fordele for passagererne på banen, selvom der nu er indført en anden køreplan.

Yderligere undersøgelser

Naturstyrelsen har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Det vil sige, at der i denne fase af projektet ikke vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse eller afholdt offentlige høringer vedrørende projektet.

Banedanmark har afsluttet den indledende undersøgelse af projektet, og har udarbejdet et oplæg til politisk beslutning. Det er muligt at se den planlagte anlægsperiode samt færdiggørelse i Banedanmarks Anlægsplan