Forenkling af Københavns Hovedbanegård

Banedanmark har undersøgt en forenkling af Københavns hovedbanegård, som vil medføre færre forsinkelser.
Stationen er i dag indrettet til en trafikafvikling, hvor spornettet tillader mange kørselsmuligheder via mange sporskifter. Denne indretning betyder, at forsinkelser let forplanter sig mellem de forskellige baner på hovedbanegården og videre til resten af banenettet. Desuden må togene holde en lav hastighed forbi de mange sporskifter. Indretningen medfører samtidig mange sporskiftefejl og et dyrt vedligehold af sporskifterne.

Banedanmark har i 2019-2020 undersøgt mulighederne for at separere de forskellige baner, så de får dedikerede spor. Denne indretning vil medføre enklere trafikafvikling, og togene kan køre hurtigere til stationen. Idéen er at undgå sammenblanding af strækningerne, hvilket vil øge punktligheden på store dele af banenettet med flere tog til tiden og samtidig øge hastigheden og reducere omkostninger til vedligehold og risiko for sporskiftefejl. Det vil også blive mere overskueligt for passagererne, når bestemte tog altid kører fra samme spor.

Før:

Før

 

Efter:

efter

Figurerne viser, hvordan togene i dag (øverst) fletter sammen på kryds og tværs og i fremtiden (nederst) vil få dedikerede spor, så forsinkelser ikke forplanter sig mellem de forskellige baner.

Løsningen er inspireret af en total ombygning i 2016 af hovedbanegården i Utrecht i Holland, der havde japansk jernbanedrift som forbillede. I Holland oplevede man efter ombygningen, at punktligheden steg betydeligt.

Status på projektet
Banedanmark har udarbejdet en indledende analyse. Der pågår nu en politisk proces i forhold til projektets videre undersøgelser. Læs den fremlagte rapport her.