Jerne Station

Øst for Esbjerg Station etablerer Banedanmark i samarbejde med Esbjerg Kommune Jerne Station. Banedanmark bygger stationen, mens Esbjerg Kommune bygger forpladsen til stationen. Banedanmark forventer at opstarte arbejdet i 2. kvartal 2020 og stationen forventes at stå færdig i slutningen af 2020.

Jerne Station bliver en lokalstation på Esbjerg Nærbane mellem Ribe og Esbjerg, som skal betjenes af de regionale tog i området, med omkring to tog i timen i hver retning.
Den nye station skal placeres ved Skolebakken, da det er vurderet at være den mest hensigtsmæssige placering set i forhold til oplandet (antal beboere, arbejdspladser og studiepladser i nærområdet).

Adgang til perronerne etableres fra Skolebakken. På grund af den store niveauforskel mellem vejen og jernbanen, forventes der etableret elevatorer fra Skolebakken op til perronerne.

Forberedende arbejder 

I forbindelse med byggeriet af Jerne Station går Banedanmark d. 24. november i gang med de forberedende arbejder, når vi skal igang med at flytte kørestrømsmaster for at gøre plads til stationen. I den forbindelse skal vi i uge 48 etablere fire nye mastefundamenter til to nye kørestrømsportaler. Arbejdet udføres fra natten mellem søndag d. 24. og mandag 25. november og 6 nætter frem.  Arbejdet er lagt om natten af hensyn til togtrafikken. 

Når fundamenterne er etableret, sætter vi de nye kørestrømsportaler op for til sidst at flytte køreledninger over på masterne. Det arbejde forventer vi at udføre i uge 12 og 13 i 2020.