Spærring af Viborgvej i forbindelse med omlægning

Vi spærrer Viborgvej fra 13.-19. november for at omlægge den til dens permanente placering.

Banedanmark er som et led i elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Lindholm i gang med at ombygge broerne over banen på Viborgvej og Parkboulevarden.

Viborgvej skal omlægges
Vi er nu så langt med arbejdet på Viborgvej, at vejen skal omlægges til dens fremtidige forløb.

For at kunne foretage omlægningen skal der udføres en del arbejder som kræver, at Viborgvej bliver spærret for al vejtrafik (biler, cyklister og gående) fra:

  • Tirsdag den 13. november kl. 19.00 til mandag den 19. november kl. 6.00

Arbejdet
Arbejdet består af affræsning af eksisterende asfalt, sætning af kantsten for cykelsti og fortov, montage af støttevægselementer langs Viborgvej 5 og 7, opbygning af vejkasse samt asfaltarbejde. Desuden ombygges lyskrydset ved Water and Wellness.

Efter genåbning af Viborgvej mandag den 19. november vil der være færdiggørelsesarbejder, som ikke forventes at genere vejtrafikken nævneværdigt. Byggepladsen ved Viborgvej forventes ryddet i starten af det nye år.

Vi arbejder i døgndrift

Natten mellem der 13. og 14. november vil der blive foretaget asfaltfræsning. Herudover vil nattearbejdet kun forekomme i nødvendigt omfang.

Vi beklager de gener, som vores arbejde kan betyde for vores nærmeste naboer.

Omkørsel af Parkboulevarden
Mens Viborgvej omlægges, vil der være omkørsel ad Parkboulevarden, som blev genåbnet for vejtrafik i uge 42. Begge broerne får endeligt slidlag i foråret 2019.