Ny bro over banen i Randers

En ny bro skal føre Hvidemøllevej i Randers over jernbanen. Kom til åben skurvogn den 31. august, og hør om projektet.
Som et led i forberedelserne til elektrificering af jernbanen er Banedanmark i gang med at bygge en ny bro ved Hvidemøllevej. Den eksisterende bro, som fører Hvidemøllevej over banen, skal erstattes med en ny, højereliggende bro, som giver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om ca. fem år er klar til eldrevne tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig. 

Vores arbejde

Status for arbejdet er, at selve broen er ved at blive bygget, og at dæmningsarbejder ved Hvidemøllevej samt støttemure er ved at blive udført.
Fra starten af september ombygger vi i krydset Jernbanegade, Vestervold og Tørvebryggen. Der hvor den kommende bro skal sluttes til krydset, skal krydset hæves 1,7 meter for at sikre et harmonisk vejkryds med signalregulering.

Arbejdet med at hæve krydset medfører, at trafikken bliver påvirket af arbejderne. Trafikken fra øst mod vest ledes af andre veje, mens trafikken fra vest mod øst ledes gennem vejarbejdet. Lastbiltrafikken fra øst mod vest ledes uden om byen ad E45. Se omkørselsruter nederst på siden.

Arbejdet med at ombygge krydset foregår i september, oktober og november 2021. 
I perioden vil der være enkelte weekender, hvor krydset lukkes helt for trafik, fx når der skal udføres tilslutninger og afsluttende arbejder. Broen forventes klar i starten af 2022.

Alle arbejder skiltes i god tid før arbejderne starter, og Banedanmark vil løbende informere om arbejderne via breve, skiltning og projektets hjemmeside. 

Åben skurvogn

Vi vil gerne fortælle mere om vores arbejde og inviterer derfor interesserede naboer og borgere til Åben Skurvogn den 31. august 2021 kl. 16.30 -17.30. Her vil byggeledelsen fortælle mere om anlægsarbejdet og trafikomlægningerne. Det sker på byggepladsen ved Hvidemøllevej 5, Randers.

Gener under arbejdet

Vi gennemfører arbejdet i forskellige etaper, hvor vi tilstræber færrest mulige gener for omgivelserne. Gener kan dog ikke undgås. Det bliver fx nødvendigt med omkørsel af trafikken

Som nabo til arbejdet skal du forvente støj fra arbejdet og de maskiner, vi benytter. Der vil desuden være øget tung trafik i området.
Banedanmark beklager eventuelle gener i forbindelse med vores arbejde.

Kontakt

Banedanmark informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og på hjemmesiden. Har du spørgsmål i forbindelse med anlægsarbejdet på Hvidemøllevej, kan du skrive til aarhus-lindholm@bane.dk. Ved akutte udfordringer uden for almindelig arbejdstid kan du kontakte vores vagttelefon på telefonnr. 7021 1478.


 

Omkørselsruter