Visualisering af Aalborg Lufthavn

År: 2020

Banedanmark har anlagt en ny 3 km lang jernbane mellem Lindholm Station og Aalborg Lufthavn. Banen er med til at binde infrastrukturen bedre sammen. Samtidig vil banen være med til at give et generelt løft til den kollektive trafik i Aalborg-området.

Videoen viser den nye vejbro, der skal føre Thistedvej over den nye bane. Visualiseringen skal vise hvordan vi har brugt CAD-modeller til at lave en 3D-model med overflader.

Nedenunder fortæller Banedanmarks byggeleder, Anders, om banen og Thistedvejbroen, der er projekteret i 3D. Her er visualiseringer blev brugt til at formidle og understrege videoens budskab.