Start på ny bro i Lundby

Vi fjerner broen på Kai Lykkesvej/Lundbyvej I begyndelsen af januar og begynder at bygge en ny bro op.
 

Den nuværende bro, der bærer Kaj Lykkesvej/Lundbyvej over banen I Lundby, har ikke plads til det kommende køreledningsanlæg, og vi fjerner derfor broen i to weekender, hvor vi arbejder i døgndrift:

  • 5.-7. januar

  • 12.-14. januar

Fra den 2. januar vil det ikke længere være muligt at benytte broen, da vi fjerner asfalten og foretager andet forberedende arbejde.

Når vi har fjernet broen, går vi i gang med at bygge en nye og højere bro op, som bliver udstyret med en 1,5 m bred cykelsti i begge sider af vejen.

Gener fra arbejdet
Der er tale om et stort og tungt arbejde med brug af store maskiner, og det kan desværre ikke lade sig gøre uden gener for omgivelserne. Der vil være både støj og vibrationer, og i tørt vejr kan det støve. Der vil også være forøget tung trafik i området.

Vi forventer, at arbejdet vil tage ca. 10 måneder, hvor der bliver omkørsel.  Gående og cyklister kan fortsat komme under banen ad Lundby Hovedgade.

Vi beklager generne for naboer og trafikanter i området.