Nu begynder vores arbejde ved Ørrildvej

Nu begynder arbejdet med at udskifte broen over banen ved Ørrildvej 52 samt nedlæggelse af broen ved Ørrildvej 43
Banedanmark elektrificerer jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Det betyder, at næsten 50 broer på strækningen skal bygges om, så der bliver plads til kørestrømsanlægget. På Ørrildvej skal vi 2019 og -20 ombygge en bro samt nedlægge en anden bro. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Kompliceret og støjende arbejde
Anlægsarbejdet på Ørrildvej kommer til at foregå i perioden fra den 21. oktober 2019 til slutningen af 2020. Vi river broen ned på Ørrildvej 52, da det er en gammel bro, som ikke har den fornødne frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg. Herefter opfører vi en ny stålbro på samme sted. Ved Ørrildvej 43 nedlægger vi broen.

Den nye stålbro ved Ørrildvej 52 skal hæves 1,4 meter over det nuværende niveau. Den nye bro er 5,6 meter bred. Byggeriet af broen foregår med ramning af spunsvægge og pæle i perioden fra medio december 2019 til januar 2020. Selve nedrivningen af den gamle bro samt ramning af pæle/spuns til støttevægge i forbindelse med opførelse af den nye bro er meget støjende. Der vil desuden være støj fra anlægsmaskiner og øget tung trafik i området.

I den kommende periode vil der foregå følgende arbejder:
Vi starter med at forstærke vejen hen til broen ved Ørrildvej 43, så fremtidig trafik kan ledes over denne. Samtidig vil der foregå diverse arbejder med etablering af erstatningsveje
Selve nedbrydningen af broen ved Ørrildvej 42 forventes udført fra den 6.-9. december 2019
Ramning af spunsvægge og pæle i perioden fra medio december 2019 til januar 2020

Tidsperioderne kan ændre sig, hvis der opstår komplikationer til arbejderne. Tidspunkterne, som er nævnt ovenfor, er tidspunkter, hvor arbejderne kan være støjende eller være til gene om natten. Der foregår også arbejder uden for de angivne tidsperioder.