SODB anlægsbestemmelser

SODB anlægsbestemmelser  268 sider  (Juni 2022) - revideret 20.07.2022

SODB er forkortelsen for Banedanmarks samling af regler for betjening, trafikal funktion mv. af sikringsanlæg, Sikringsanlæggene Og Deres Betjening. SODB anlægsbestemmelser indeholder de trafikale og trafiksikkerhedsmæssige regler for design af sikringsanlæg. De fleste regler vedrører de udvendige anlæg, så som signaler, togdetektering og sporskifter, men en del handler også om, hvordan selve funktionaliteten skal være, f.eks. i togveje.

SODB anlægsbestemmelser har status som en norm (BN1), derfor er de i deres helhed godkendt af Trafikstyrelsen og tidligere Jernbanetilsynet.

SODB anlægsbestemmelser er karakteristisk ved, at de foruden selve reglerne også indeholder de bagvedliggende overvejelser og historiske redegørelser for reglerne. Disse kan skelnes fra selve reglerne ved den mindre skrift og den indrykkede margen.