SAB Olieprøve

For oliefyldte transformer ved Banedanmark  12 sider  (September 2017)

Alt arbejde beskrevet i SAB Olieprøver skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 og i samarbejde med Banedanmarks driftsledere og det pågældende forsyningsselskabs driftsleder og dennes netkontrol.
Denne arbejdsbeskrivelse beskriver olieanalyser og prøvetagning af olie på Banedanmarks transformere til bla..
- Kørestrømsanlæg.
- Togforvarmeanlæg.
- Forsyningstransformere fra højspændingsnet og til 400 V
- Skilletransformere 0.4 / 0.4 kV.

SAB olieprøver omfatter krav til indsamling, analyse og evaluering af olie-prøver for ovennævnte transformertyper fyldt med mineralolie.

SAB olieprøver angiver krav til entreprenører og den metode, der skal føl-ges ved prøveudtagning, efterfølgende analyse og rapportering samt an-befalede grænseværdier.

SAB olieprøver er baseret på eksisterende IEC anbefalinger og historiske data hos Banedanmark. Formålet med disse krav er at have en ensartet metode fra prøveudtagning til den endelige evalueringsrapport så Banedanmark ikke bliver udsat for rapporter baseret på fejlagtig prøvetagning og unøjagtig analyse og ikke udsat for rapporter af varierende design eller tvetydige anbefalinger.