Eksempel på skabelon for Kontrolrapport

· Kontrolrapporter er et grundlæggende standardiseret værktøj i Banedanmarks CAD kvalitetssikring, der sikrer at alle CAD forhold bliver gennemgået. 

· Det er samtidig en opsamling for rådgiver/entreprenør, der anviser hvor evt. fejl og mangler findes. 

· Du kan downloade eksempelfilen i word format.