Registrering af timer

Skal du som samarbejdspartner løse opgaver på et af vores tjenestesteder, så har vi behov for, at du registrerer dine timer i Banedanmarks interne Tidsregistreringsportal. Derfor skal du have en adgang til vores SAP portal for tidsregistrering, og den kræver, at du har en såkaldt X-bruger adgang.

Kontrakt og Indkøbsordrer
Når vi har indgået en samarbejdsaftale med din virksomhed, vil I få tilsendt en indkøbsordre. Som X-bruger registrerer du dine forbrugte timer på baggrund af bestillingsdata på indkøbsordren, der skal referere til indkøbsordrenummer, positionsnummer og ydelsesnummer.

Afregning og godkendelser
Registrer dine timer så ofte som muligt og mindst en gang om ugen. Banedanmark godkender registreringerne, inden timerne afregnes. Det er vigtigt, at alle registreringerne er lavet inden den sidste hverdag i en måned, så vi kan sikre hurtig og korrekt afregning.

Hvis jeres virksomhed er tilmeldt automatisk afregning, så vil afregningsbilaget for det udførte arbejde automatisk blive sendt, så snart vi har en godkendt registrering. Er jeres virksomhed ikke tilmeldt automatisk afregning, så skal I sende os en faktura. Fakturaen skal indeholde en reference til serviceregistreringen og indkøbsordrenummer.

Brugervejledning til registrering af timer

Filnavn Download
TIMEREGISTRERING for Eksterne Konsulenter i SAP CATS
TIMEREGISTRERING for Eksterne Konsulenter i SAP Portal