Sporfornyelse Struer Station

Sporene på Struer Station fornyes i 2022.  Hovedarbejderne finder sted  i en fireugers periode om sommeren.

 
Banedanmark fornyer sporene på Struer Station i perioden april - november 2022.  Spor og sporskifter er slidte, og fornyelsen vil forbedre forholdene for togtrafikken på stationen. Efter sporfornyelsen er det forventningen, at antallet af fejl på skinner og sporskifter, som kan medføre forsinkelser og uregelmæssigheder reduceres. 

Det skal vi lave

Når vi er færdige, har vi blandt andet udskiftet gamle spor og sporskifter i stationsområdet – i alt er der tale om ca. 1,7 km nyt spor. Samtidig med sporfornyelsen på stationen, renoverer vi også broen, som fører banen over Bredgade .

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med stationsprojektet opleve perioder med nedsat hastighed eller reduceret eller aflyst drift på strækningen. Struer Station vil være lukket for togtrafik til og fra stationen i dele af perioden: 

1. maj til 8. august 2022 – vestlig ende/mod nord/mod Thisted
8. juli til 8. august 2022 – hele stationen
8. august til 26. september - mod Thisted

Når banen er spærret for tog, vil der i stedet være togbusser. Tjek derfor altid rejseplanen.dk, når du planlægger en rejse.

For dig som nabo

Mens Banedanmark opgraderer stationen, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. Vi udfører hovedsageligt sporarbejdet i dag- og aftentimerne fra kl. 6.00 til 22.00, men i perioder er vi nødsaget til at arbejde i nattetimerne. Det gælder blandt andet i perioden, mens stationen er spærret for al togtrafik fra den 8. juli til 2. august 2022. 

Vi gennemfører arbejdet i forskellige etaper, hvor vi tilstræber færrest mulige gener for omgivelserne, blandt andet ved at lægge de mest støjende aktiviteter i dagtimerne. Du kan forvente støj fra gravemaskiner og håndværktøj, og desuden vil der være forøget tung trafik i området i dagtimerne.

Fakta

Vi skal:

• Udskifte skinner og sveller på ca. 1700 meter spor

• Bygge ny sporkasse, dvs. underlaget til skinner og sveller

• Udskifte skærverne under sporet

• Udskifte 18 sporskifter

• Nedlægge 17 sporskifter