Nyt signalsystem mellem Roskilde-Køge

Banedanmark tog det nye signalsystem mellem Køge og Næstved i brug i 2021

Banedanmark tog det nye signalsystem mellem Køge og Næstved i brug august 2021.


Læs mere om udrulningen i Østdanmark i pressemeddelelsen

 e nye digitale signaler, der skal sikre flere tog til tiden, blev i december 2019 rullet ud på den første strækning i Østdanmark. Passagererne på strækningen mellem Roskilde og Køge vil med det nye signalsystem i fremtiden kunne opleve færre forsinkelser.

Om det nye signalsystem

Banedanmark er i øjeblikket i fuld gang med at etablere fjernbanens nye signalsystem, ERTMS, på de første strækninger. ERTMS skal erstatte jernbanens gamle signalanlæg, der giver forsinkelser for togtrafikken. ERTMS er et moderne it-baseret signalsystem, hvor der ikke er signaler langs sporene, men alene på skærmen i lokomotivførerens førerrum.

ERTMS er et fælleseuropæisk standardsystem for jernbaner. Det giver mulighed for at køre grænseoverskridende trafik, og vil løbende komme til at erstatte de nationale signalsystemer rundt om I Europa. En totaludskiftning af jernbanens gamle signalsystemer til et moderne signalsystem betyder færre forsinkelser, som skyldes signalfejl og dermed flere tog til tiden. Derudover giver det mulighed for at køre flere tog og med højere hastighed på visse strækninger. Desuden betyder udskiftningen, at der er et ensartet højt sikkerhedsniveau på hele jernbanen.


Medfinansieret af EU