Sådan kommunikerer vi med borgere og naboer

Vi vil gerne informere omverdenen om vores mange bygge- og anlægsprojekter, så både borgere og naboer til jernbanen føler sig velinformeret. Vi undgår desværre ikke, at vi i perioder generer vores omgivelser, men vi vil gerne sørge for, at du som borger er blevet varslet om generne, omfang, periode m.v.  Derfor orienterer vi naboer til banen om støjende og på andre måder generende aktiviteter i forbindelse med arbejder på banen.

Som offentlig virksomhed bestræber vi os på at kommunikere i øjenhøjde med borgerne ud fra principper som tilgængelighed, åbenhed og synlighed.

Her kan du se, hvordan vi informerer og har ´dialog med borgere og naboer:

  • Digital Post – typisk om baneprojekter, der påvirker naboer
  •  SMS-tjeneste – typisk om baneprojekter, der påvirker naboer
  • Vagttelefon og e-postkasse på de enkelte projekter – så du kan kontakte os
  • Hjemmeside
  • Presse
  • Skilte og information på byggepladser og på stationerne
  • Borgermøder, udstillinger og mindre informationsmøder om projekter, der påvirker naboer


Digital Post
Som resten af statsområdet sender vi breve til borgerne som Digital Post for at spare på de offentlige udgifter. Du kan ikke frasige dig post fra staten, men hvis du har frasagt dig Digital Post, vil du fortsat få brevene som fysisk post.

Vi orienterer kun borgerne ud fra et ønske om at behandle dem bedst muligt. Hvis du ikke ønsker post fra os, beder vi dig blot slette brevet i din digitale postkasse eller smide det fysiske brev ud.