Ny bane til Billund

Banedanmark har fået til opgave at igangsætte undersøgelsen af en ny jernbaneforbindelse til Billund. Partierne bag aftalen om projektet (S, R, DF, SF og EL) blev den 13. maj 2014 enige om, at den ny baneforbindelse til Billund skal være en almindelig jernbane.

Billund Lufthavn er Danmarks næststørste lufthavn. Lufthavnen havde tre mio. årlige flyrejser i 2016, og der er samlet omkring fire mio. årlige rejser relateret til lufthavnen. Billund Lufthavn ligger langt fra de nærmeste større byer, og størstedelen af den nuværende trafik til lufthavnen består i dag af privat biltrafik. En ny bane til Billund Lufthavn kan således give en alternativ forbindelse til de mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende, såvel som til lufthavnens personale.
Der vil desuden blive lavet en station i nærheden af Legoland og Billund by, så banen også betjener byen og forlystelsesparkerne.

Tre linjeføringsforslag

Der er tre mulige løsninger for projektet. De kan alle ses på nedenstående kort. 

Der undersøges en nordlig linjeføring, der grener af fra den eksisterende linje ved Gadbjerg. Gadbjergløsningen (orange linje) er en optimering af Trafikstyrelsens oprindelige linjeføringsforslag fra forundersøgelsen til projektet. 

De to andre linjeføringsforslag grener fra den eksisterende bane ved Jelling. Den nordlige Jellingløsning er en næsten lige linje fra Billund til Jelling, mens den sydlige Jellingløsning løber syd om Åst Skov ind til lufthavnen. De to linjeføringsforslag har samme forløb fra Jelling til Bredsten Landevej.

til tekst

Den sydlige Jellingløsning er kommet til som en ny mulig linjeføring via idéfasehøringen, mens undersøgelsen af en løsning med udgangspunkt i Gadbjerg er blevet genoptaget efter, at den i første omgang var valgt fra. Alle løsningerne løber ind til lufthavnen og videre sydpå til Legoland.

Banedanmark har også undersøgt en løsning, der grenede af ved Farre. Banedanmark har fravalgt denne løsning, og fortsætter undersøgelserne med tre linjeføringsforslag. 

En ny station i Billund Lufthavn bliver placeret tæt på lufthavnsterminalen, således at skift mellem tog og fly sker med korte gangveje. Afhængigt af hvilken løsning der vælges, så skal der anlægges omkring 15-20 kilometer ny, enkeltsporet bane.

Læs mere om projektet