Banedanmark undersøger

Metrodrift på Kystbanen

Undersøgelse af Metrodrift på Kystbanen

Banedanmark har med inddragelse af DSB og Trafikstyrelsen i perioden 2021-2023 undersøgt mulighederne for en forbedring af den nuværende regionaltogstrafik samt flere varianter af en mulig omstilling af Kystbanen til fremtidens automatiske S-tog. Undersøgelsen er besluttet som led i aftalen om Infrastrukturplan 2035. Formålet med analysen har været at undersøge løsninger, der kan give en bedre betjening af passagererne på Kystbanen såvel som passagererne i resten af Hovedstadsområdet.

Status på projektet
Forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 har i oktober 2023 besluttet, at løsningerne på Kystbanen skal indgå i en samlet analyse af jernbanen i Hovedstadsområdet, jf: Forenkling og helhedsplan for Hovedstadsområdet skal give bedre togdrift i hele Danmark (trm.dk)
 
Undersøgelse af Metrodrift på Kystbanen

Banedanmark har med inddragelse af DSB og Trafikstyrelsen i perioden 2021-2023 undersøgt mulighederne for en forbedring af den nuværende regionaltogstrafik samt flere varianter af en mulig omstilling af Kystbanen til fremtidens automatiske S-tog. Undersøgelsen er besluttet som led i aftalen om Infrastrukturplan 2035. Formålet med analysen har været at undersøge løsninger, der kan give en bedre betjening af passagererne på Kystbanen såvel som passagererne i resten af Hovedstadsområdet.

Status på projektet
Forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 har i oktober 2023 besluttet, at løsningerne på Kystbanen skal indgå i en samlet analyse af jernbanen i Hovedstadsområdet, jf: Forenkling og helhedsplan for Hovedstadsområdet skal give bedre togdrift i hele Danmark (trm.dk)