Metrodrift på Kystbanen

Strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen sættes i gang

I infrastrukturplan 2035 har forligskredsen bag planen afsat 30 millioner kroner til en strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen. Tiltaget skal tænkes sammen med en forenkling af sporene ved Københavns Hovedbanegård.

Formålet med analysen er at finde løsninger, der kan give en bedre betjening af passagererne på Kystbanen. Analysen vil bl.a. omfatte en forbedring af den nuværende regionaltogstrafik samt en omstilling af Kystbanen til at være en del af fremtidens førerløse S-bane.

I første omgang skal der udarbejdes et oplæg, som forligskredsen skal tage stilling til inden sommeren 2022.