Høringsnotat og høringssvar

Banedanmark har afholdt en ekstra tidlig høring i projektet for at give borgerne mulighed for at komme med ideer og gøre opmærksom på ting Banedanmark skal være særlig opmærksom på i projektet. 

Inden høringen udsendte Banedanmark et høringsmateriale, hvor der blev skitseret 5 mulige løsninger, som Banedanmark havde vurderet kunne løse udfletnings- og kapacitetsproblematikken ved Ringsted.

Efter høringen er der udarbejdet et høringsnotat hvor Banedanmark besvarer de indkomne høringssvar. 

Nedenfor kan læses høringsmaterialet, høringsnotatet og de indkomne høringssvar. 

Debatmateriale og indkomne høringssvar

Filnavn Download
Debatoplæg Ringsted
Høringsnotat_Kapacitetsudvidelse ved Ringsted
høringssvar 1-29
høringssvar 100-119
høringssvar 120-139
høringssvar 140-150
høringssvar 151-169
høringssvar 170-189
høringssvar 190-199
høringssvar 200-211
høringssvar 212-214
høringssvar 215-219
høringssvar 220-235
høringssvar 236 - 240
høringssvar 30-49
høringssvar 50-79
høringssvar 80-99