TM 102-1 Lodrette spærringer og rækværker

ID: TM 102-1
Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af lodrette spærringer som skærm mod køreledningsanlæg på nye og eksisterende broer, tunneler, fløjvægge, støttevægge og lignende, samt rækværker, hvor der er en faldrisiko.