Skinner, eftersyn og tilstand

ID: BN1-107-2

BN1-107-2  32 sider  (Maj 2015)

Denne banenorm omfatter:
- forholdsregler ved skinnebrud
- regler for midlertidig og endelig afhjælpning efter skinnebrud
- regler for hastighedsbegrænsninger ved konstatering af skinnebrud
- regler for fejlstørrelser for de forskellige typer af skinnefejl og fejlenes indplacering i fejlgrupper
- Regler for tiltag ved fejl afhængig af hvilken fejlgruppe fejlen ligger i
- regler for eftersyn og hyppighed heraf