A. Trafikcirkulærer 29.07.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer pr. 29.07.2019.

TC 35-2019 omhandlende "Aarhus Letbane. Gensidig underretning ved sikkerhedsmæssige hændelser eller akut infrastrukturarbejde", er tilføjet listen.

Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen
Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia