Ø. TC 40-2020

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende fra 01.11.2020 til 06.12.2020.

TC 40-2020 omhandler: Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BJ 5-1-2017).

Se TC 40-2020

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen
Trafikal Regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk