D. TC 39-2021

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.12.2021 - 27.11.2022.
TC 39-2021 omhandler: Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen.

Se TC 39-2021

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk