Y. TC 25-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 05.07.2021 - 23.07.2021.
TC 25-2021 omhandler: Fjern. Kortvarige sporspærringer.

Se TC 25-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikale Regler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk