I. TC 20-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.05.2021 - 31.01.2022.
TC 20-2021 omhandler: TIB 11, Vigerslev-Peberholm, kørsel med toglængde op til 835 meter.

Se TC 20-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikale Regler

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk